+31 6 25279418

Privacyverklaring

INHOUD VAN HET ONLINE-AANBOD

De auteur biedt geen enkele waarborg voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. De auteur aanvaardt principieel geen aansprakelijkheid voor schade van materiële of ideële aard, ontstaan door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder separate aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief in te trekken.

GEGEVENSBESCHERMING

Indien binnen het internet aanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of commerciële gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker uitsluitend op vrijwillige basis vrijgegeven. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van in het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens openbaar gemaakte contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers alsook e-mailadressen voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons bij het overtreden van dit verbod expliciet het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de verzender van zogenaamde spammails.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor.